logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

418 Веб портали за припрему и реализацију наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториДушан Станковић
РеализаториДушан Станковић, Игор Солаковић, Александра Станковић
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника у основним и средњим школама у области израде и примене Web портала за припрему и реализацију наставе
Специфични циљевиОспособљавање наставника за осмишљавање и израду Web портала; Успешну организацију и размену наставних материјала; Сталну комуникацију и сарадњу
Садржај и активности 1. Пленарни део (представљање водитеља; упознавање са учесницима семинара; истицање циља семинара и упознавање учесника семинара са садржајима; упознавање учесника семинара са различитим врстама веб портала за припрему и реализацију наставе). 2. Презентације у програму FrontPage (покретање FrontPage-a, бирање нове странице – готовог шаблона, давање назива, снимање презентације, изглед екрана, излажење из презентације, проналажење и покретање, схватање суштине и начина функционисања презентације). 3. Стратегија израде структуре портала (моделовање почетне стране портала – дефинисање и уношење табеле, уношење headera, дефинисање позадине табеле, убацивање ефекта – Marqee, уношење банера, унос и форматирање текста, хиперлинковање банера и веза ка страницама). 4. Дефинисање нових страна портала (додавање нових страница у портал) 5. Уређење нових страна портала (форматирање и уређење нових страна). 6. Уређење стране Настава (уређeњe стране Настава, креирање страна за разреде, креирање врућих тачака – хиперлинковање). 7. Организација дидактичког материјала (уређење страна за разреде, организација дидактичког материјала, мултимедијалних презентација по разредима и предметима, успостављање везе). 8. Израда образаца за унос података (израда контакта и интерактивних образаца). 9. Креирање фотогалерије (креирање фотогалеријe од фотографија са семинара). 10. Додавање ефеката порталу (Page Transition, Bookmarк). 11. Објављивање портала (презентација веб портала, како се презентацијa поставља на интернет). 12. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
* Програм може да се реализује и електронским путем.