logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

416 Ангажовани наставник – како пробудити и инспирисати ученике Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за развој људских ресурса и менаџмент, Јеврејска 24, 11000 Београд
КоординаторРадован Живковић, radovan.zivkovic@yahoo.com, 064/813-45-89
АуториЛидија Златић, Радован Живковић, Милорад Гавриловић
РеализаториЛидија Златић, Радован Живковић, Милорад Гавриловић
Општи циљевиУнапредити ангажованост и посвећености наставника као предуслов за ангажман, мотивацију и инспирацију младих за учење
Специфични циљевиРазвити свест о појму и значају пуног ангажмана наставника у учионици; Указати на корелацију између посвећености и ангажованости наставника и постигнућа ученика; Дефинисати појам "ангажоване школе" као школе која сопствени развој везује за развој својих наставника и ниво постигнућа својих ученика
Садржај и активности 1.Уводни садржаји (Циљ програма, садржај програма, приказ методологије рада, упознавање учесника и приказ очекивања учесника). 2. Ангажовани наставник (Појам и начини ангажовања у учионици; Знања, вештине, компетенције и таленти ангажованог наставника; Појам и значај талента у професионалном развоју наставника; Како да откријете своје таленте и своје најјаче стране у настави; Упитник за утврђивање стила у настави). 3. Знања, вештине и таленти (Дефиниције појмова и њихова међусобна условљеност; Како се ови елементи уклапају и чине неке наставнике другачијим, бољим од осталих; Како најбољи наставници константно јачају своје компетенције и какву корист њихови ученици имају од тога; Студија случаја – социолошки експеримент о томе како препознати таленате у свакодневном и неочекиваном контексту). 4. Инспирисани ученици (Стилови учења; Упитник за утврђивање стила у учења; Шта покреће данашње ученике и какве то има везе са наставницима; Како најбољи наставници инспиришу своје ученике; Приказ релевантних научних истраживања и практичних искуства на пољу ангажованог учења; Практични рад, анализа резултата и дискусија учесника). 5. Практична вежба (индивидуални рад) – Бити ангажован наставник (Израда сценарија једног наставног часа на бази наученог на семинару; Примена наученог о сопственим талентима, сопственом наставничком стилу и стиловима учења ученика; Приказ и дискусија израђених сценарија). 6. Завршне активности (Шта смо научили; Да ли су испуњена очекивања?). 7. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)