logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

415 Активно учење/настава Компетенцијa: K2
Приоритети: 5,6
ИнституцијаОбразовни форум, Бранкова 21А, 11000 Београд
КоординаторИван Ивић, eduforum@sezampro.rs, 011/328-62-47
АуториИван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка Антић
РеализаториРадиша Ђорђевић, Биљана Радосављевић, Горан Јоксимовић, Камила Поповић, Вера Стојшић-Гашпаровски, Едита Сакали, Благица Златковић, Живадин Дисић, Драган Кувељић, Вера Вулевић
Општи циљевиУнапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника да стварају наставне ситуације које ће омогућавати и подстицати квалитетно и ефикасно учење
Специфични циљевиУнапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника; Увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе
Садржај и активности 1. Образовни систем и његове компоненте. 2. Традиционална и активна концепција наставе. 3. Положај ученика у школи. 4. Активности наставника. 5. Поступци активирања ученика. 6. Улоге наставника. 7. Методе наставе/учења. 8. Едукативна радионица и њена примена у наставном процесу. 9. Циљеви образовања и активна школа. 10. Природа школских предмета и облици наставе. 11. Активна школа и реални услови школске праксе. 12. Активности и улоге деце у активном учењу/настави. 13. Анализа сценарија за час активног учења. 14. Секвенцијална анализа као техника за анализу квалитета часа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, , стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)