logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

414 Активно – креативно учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаАкадемија Филиповић доо, Гине Пајевић 8/3, 35000 Јагодина
КоординаторБратислав Филиповић, skolafbsoft@gmail.com, 035/243-974, 063/824-99-99
АуториТања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански, Бранислава Зубац, Братислав Филиповић
РеализаториТања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански, Бранислава Зубац
Општи циљевиОспособљавање наставника за увођење иновација у настави применом нових наставних метода које почивају на принципима активног учења и креативног рада
Специфични циљевиИзвођење наставе применом иновација у настави које подстичу ученике на самосталан рад, откривање нових појмова и развијање мотивације за учење
Садржај и активности 1. Основе активног учења. 2. Креативност у наставном процесу. 3. Психолошки аспекти учења, са нагласком на активно учење и утицај креативности у настави на квалитет учења и памћење. 4. Инклузија, активно учење и креативност у наставном процесу. 5. Примери нових, креативних елемената и њихова примена у настави. 6. Учење путем популарних игара, њихово осмишљавање и примена у настави. 7. Ефекти израде плаката, њихово осмишљавање и примена у настави. 8. Оригами као алат за извођење наставе, конкретни примери израде неких основних геометријских фигура и њихова примена у настави.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)