logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

412 Blog, twitter и facebook у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Д.Р. Бобија 6/1, 19210 Бор
КоординаторЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064/286-30-80
АуториЗоран Милојевић, Марија Ђокић, Радмила Николић, Наташа Станисављевић
РеализаториЗоран Милојевић, Марија Ђокић, Радмила Николић
Општи циљевиРазумевање значаја и практичне примене online друштвених мрежа у настави.
Специфични циљевиОспособљавање за креирање окружења за рад на Интернету и коришћење налога на друштвеним мрежама за комуникацију са ученицима у сврху квалитетније наставе
Садржај и активности 1. Значај онлине друштвених мрежа у настави (представљање реализатора, представљање програма, плана и динамике рада, представљање значаја онлине друштвених мрежа у настави и пратећи примери. 2. Блогови у наставном процесу (представљање сервиса за блоговање – Wordpress ; креирање сопственог блога; унос и објављивање текстова, слика и осталог мултимедијалног материјала; постављање додатака на блогу; дизајнирање блога). 3. Рад са друштвеним мрежама (представљање онлине друштвених мрежа – Twitter и Facebook; отварање налога и подешавање профила; објавњивање информација карактеристичних за своју наставу; објављивање мултимедијалних материјала; креирање посебних наменских страница за наставу). 4. Завршни сусрет (представљање радова учесника програма, решавање теста знања, решевање практичних задатака).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.