logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

411 Словачки језик од традиције ка модерности 5 Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаНационални савет словачке националне мањине, Булевар Михајла Пупина 1/4, 21100 Нови Сад
КоординаторСветлана Золњан, svetlana.zolnjan@rada.org.rs, 021/774-088, 063/532-989
АуториСветлана Золњан
РеализаториСветлана Золњан, Јан Макан, Милина Флорианова, Мирослав Бенка
Општи циљевиЈачање професионалних капацитета запослених
Специфични циљевиПовећање комуникационих способности запослених у просвети, оснаживање говорништва и сценског наступа на матерњем језику, оснаживање наставника за рад са дечјим драмским стваралаштвом
Садржај и активности Радионице, излагања, примери добре праксе о теми: 1. Комуникација и њена интеграција на часовима словачког језика. 2.Сценски наступ. 3. Дечје драмско стваралаштво.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника10-15
Трајањетри дана (24 бода)