logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

410 Роми кроз време Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 6
ИнституцијаРомски Информативни Центар, Атинска 20/11, 34000 Крагујевац
КоординаторРозалија Илић, roza@ric.org.rs, 034/349-587, 063/686-715
АуториРозалија Илић, Емилија Илић, Славољуб Ђорђевић
РеализаториТања Павловић, Валентина Грбић, Розалија Илић, Емилија Илић, Славољуб Ђорђевић
Општи циљевиУнапређивање квалитетног образовања просветних радника у раду са мањинским заједницама
Специфични циљевиПрипрема васпитача и наставника за ефикасно укључивање образовних програма о мањинама у наставне јединице; Стварање основа за интеркултурални приступ у наставном раду са свом децом у школи; Коришћење постојећег приручника Роми кроз време у наставном процесу образовања деце; Превазилажење препрека у раду са децом, децом из мањинских заједница, увођењем нових културних образаца кроз наставни план и програм
Садржај и активности 1. Људска права и права националних мањина у образовању. 2. Механизми борбе против дискриминације и предрасуда у образовању. 3. Елементи ромског језика. 4. Елементи ромске културе и митологије. 5. Мала антологија ромске традиције и стваралаштва. 6. Интеграција елемената ромске културе, традиције и стваралаштва у наставни процес. 7. Модели наставних активности.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)