logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

409 Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у Војводини Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 6
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Бул. Михајла Пупина 6, 21100 Нови Сад
КоординаторДанијела Станојевић, danijela@pzv.org.rs, 021/472-03-73, 069/144-17-18
АуториДанијела Станојевић, Јутка Бaлиж
РеализаториЈутка Балиж, Данијела Станојевић, Ленка Ердељ, Маргит Чањи
Општи циљевиОчување културног идентитета припадника националних заједница и индивидуалне вишекултуралности
Специфични циљевиПрепознавање фактора који утичу на развој вишекултуралне личности: адитивна двојезичност, усвајање језика, мониторинг активности на нематерњем језику
Садржај и активности 1. Развијање и неговање адитивне двојезичности, матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности. 2. Развијање комуникативних вештина на нематерњем језику; стицање комуникативног искуства комуникативно-искуственом методом; усвајање матерњег и нематерњег језика (српског, мађарског, словачког, румунског и русинског језика, као језика друштвене средине, енглеског, немачког). 3. Психолингвистичка и социолингвистичка истраживања.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20
Трајањетри дана (18 бодова)