logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

408 Ми и они други Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 6
ИнституцијаГрупа 484, Пуковника Бацића 3, 11000 Београд
КоординаторЗагорка Аксентијевић, za@grupa484.org.rs, 011/266-09-72, 062/886-36-03
АуториСмиљка Блажин, Радина Вучетић, Младена Прелић
РеализаториМладена Прелић, Радина Вучетић, Смиљка Блажин, Загорка Аксентијевић, Тања Павлов, Јасминка Петровић, Ивана Богићевић-Леко, Ружица Марјановић, Драган Протић, Дејан Илић
Општи циљевиПовећање капацитета школа за интеретничку сарадњу у национално мешовитим срединама
Специфични циљевиРазвијање знања о томе да је познавање сопственог културног наслеђа и културног наслеђа других народа услов међусобног разумевања и прихватања
Садржај и активности 1. Оспособљавање наставника да са ученицима организују мала истраживања приватне и завичајне историје и да резултате представе у школи и локалној (вишенационалној) заједници користећи уметничка и маркетиншка средстава. Дакле, овим семинаром они уче како да реализују активности: формирање ученичких група и њихова обука и извођење истраживачких акција. 2. Формирање и обука групе ученика (група ученика је интересна група која ради слично као школске секције и по потреби, подељена је током рада на мање подгрупе и појединце који ће радити истраживања. У групи треба да буду ученици из етничких и културних зајденица којих има у месту а чијим ће се културним наслеђима група бавити). 3. Реализовање малих истраживачких акција које спроводе ученици а наставници имају улогу ментора. Они истражују локалну и регионалну историју и културу са: а) једноставним, позитивним облицима и манифестацијама живота тзв обичних људи и б) значајним, а заборављеним и занемареним темама, људима, догађајима. Предмети истраживања проналазе се у културно-историјском наслеђу, у књижевној и другој уметничкој продукцији народа који живе заједно. Од прикупљеног материјала и на основу прочитане литературе се прави дефинитивни концепт промоције у школи и кампање у локалној заједници са циљем неговања добросуседских односа међу суграђанима различитог етничког пореклa. То је обука за уметничко и маркетиншко транспоновање проучене литературе и материјала прикупљеног кроз истраживање (актив.3). 5. Презентација резултата истраживања – У школи и локалној заједници организују се промотивне активности и кампања којима се ученицима и грађанима предочавају скривене вредности и повезаности култура које се сусрећу у њиховој средини и шаљу вредносне поруке о квалитету живота који омогућава разноврсност доступних културних садржаја.
Напомена: Тим Групе 484 реализује активности 1 и 4 Активности 2, 3 и 5 ученици и наставници реализују самостално, уз консултације са сарадницима Групе 484 који континуирано прате њихов рад.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)