logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

407 Летња Академија – успешно образовање, учење, едукација просветних радника на мађарском језику Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење просветних радника мађара Северне Бачке, Ђуре Ђаковића 23/2, 24100 Суботица
КоординаторИбоља Де Негри, denibi@tippnet.rs, 024/524-696, 064/322-68-04
АуториДе Негри Ибоља
РеализаториМате Емеше, Месарош Золтан, Сивери М. Регина, Пинтер М. Едит, Бедросиан Ержебет, Вираг Илдико
Општи циљевиУнапређење наставе у основним и средњим школама; Подизање свести наставника о потреби и могућности осавремењавања наставе
Специфични циљевиУсавршавање ради квалитетније наставе природних и друштвених наука; Алтернативне могућности организовања процеса образовања и васпитања; Едукација се води на мађарском језику за просветне раднике који наставу изводе на мађарском наставном језику.
Садржај и активности 1. Квалитет процеса образовања и учења у зависности од ученика. 2. Квалитет образовања у зависности од средине у којој се образовање одвија. 3. Кавалитет образовања са мерљивим и немерљивим особинама професора-предавача. Теме се обрађују глобално и аплицирано на поједине друштвене и природне наставне предмете.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)