logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

406 Курс за наставнике васпитно-образовних установа са наставним језиком словачким Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаНационални савет словачке националне мањине, Булевар Михајла Пупина 1/4, 21100 Нови Сад
КоординаторСветлана Золњан, svetlana.zolnjan@rada.org.rs, 021/774-088, 063/532-989
АуториСветлана Золњан
РеализаториУшакова Катарина, Александра Хускова, Роберт Повханич, Ана Макишова
Општи циљевиСтручна терминологија на матерњем језику
Специфични циљевиПовећање комуникационих способности запослених у просвети; Утицај билингвизма на очување матерњег језика; Употреба иновативних метода у настави
Садржај и активности Радионице, излагања, примери добре праксе о теми Иновативне методе у настави (у математици, информатици, уметностима, природним наукама, друштвеним наукама и физичком васпитању) уз употребу стручне терминологије на матерњем словачком језику.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у предшколској установи
Број учесника10-30
Трајањетри дана (24 бода)