logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

405 Едукација будућих грађана Европске Уније – односно Едукација наставног кадра за извођење наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 4
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, 21100 Нови Сад
КоординаторЖолт Лукач, lukacsfoto@gmail.com, 021/548-259, 069/184-91-56
АуториЈудит Ронто
РеализаториЈудит Ронто, Клара Бозоки
Општи циљевиЕдукација и повећање компетенције наставног особља, преношењем теоријских и практичних знања у области комуникативног и интерактивног приступа у усвајању евроинтеграционих знања код деце завршног разреда основношколског узраста на (матерњем) мађарском језику
Специфични циљевиПружање стручне и методичке помоћи професорима, унапређење и богаћење васпитно-образовног процеса у области усвајања нових евроинтеграционих знања на (матерњем) мађарском језику
Садржај и активности 1. Значај језичких, говорних и комуникационих способности и вештина, а све везано за Европску унију. 2. Оспособљавање наставног кадра за што усшешније извођење наставе, везано за стицање знања о Европској унији. 3. Улога и поступци професора разредних настава, предметних наставника, сарадника, педагошког асистента, помоћног наставника и стручног сарадника, у развијању комуникативних способности и стварању контекста за разноврсну употребу знања о Европској унији. 4. Развојне игре, задаци и активности за развој комуникативних вештина и способности, као и коперативна комуникација везано за Европску унију. 5.Праћење и процењивање развоја знања, вештина и комуникативних способности код ученика узраста 14-15 година, завршног разреда основношколског узраста. 6. Обрада васпитних садржаја и појединих друштвених области васпитно-образовног рада са посебним нагласком на употребу знања о Европској унији. 7. Базична примена почетног знања о Европској унији, са посебним нагласком на жељу за даља усавршавања и усвајању знања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-20
Трајањедва дана (16 бодова)