logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

404 “Иза седам гора и седам мора“ – Улога бајке у развоју личности детета (на мађарском језику) Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаФондација менталне хигијене "Експекто", Шанућева 27, 24100 Суботица
КоординаторЛивиа Јоо Хорти, joo.horti.livia@gmail.com, 024/687-620, 063/585-209
АуториЛивиа Јо-Хорти, Тинде Риц Денч
РеализаториЛивиа Јо-Хорти, Тинде Риц Денч
Општи циљевиЗнање о развојним карактеристикама и потребама детета; Значај бајки у развоју личности детета; Лични доживљај и самоспознаја
Специфични циљевиРазвијање свести родитеља о важности читања бајки; Развој праксе читањa и обраде бајки; Значај народне приповетке и вилинске бајке
Садржај и активности 1. Предавање о развојним карактеристикама и потребама детета. 2. Предавање о улози бајки у процесу сазревања. 3. Лични доживљај у обради вилинске бајке и народне приповетке (рол плеј, драматизација, уметничка и групна обрада доживљаjа). 4. Упознавање са методиком обраде бајки.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника16-20
Трајањетри дана (24 бода)