logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

401 Инклузија деце с аутистичним спектром поремећаја (АСП) у редовно васпитно-образовно окружење Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет ѕа специјалну еукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2, 11000 Београд
КоординаторИвона Милачић Видојевић, mivona@sbb.rs, 011/244-98-94, 063/884-91-73
АуториИвона Милачић Видојевић
РеализаториИвона Милачић Видојевић
Општи циљевиУпознавање учитељa, наставника и стручних сарадника са основним карактеристикама деце са АСП и могућностима њиховог укључивања у редовно образовно-васпитно окружење
Специфични циљевиOбезбедити практичну подршку учитељима, наставницима и стручним сарадницима који раде са децом са АСП у редовном образовном окружењу; Дисеминација различитих метода рада од чије примене ће имати користи сва деца у разреду; упознавање учитеља и наставника са улогом родитеља у инклузивном образовању
Садржај и активности 1. Упознавање васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника са тријадом оштећења код особа са АСП. 2. Ниско и високофункцонални аутизам/ Аспергеров синдром (упознавање са различитим стиловима учења деце са АСП). 3. Развој социјалних вештина код деце са АСП. 4. Развој језика и комуникације код особа са АСП. 5. Функционална анализа измењеног понашања. 6. Подстицање позитивног понашања у разреду. 7. Израда индивидуалних образовних планова (ИОП). 8. Прилагођавање средине у којој се учи. 9. Прилагођавање наставног плана и програма. 10. Значај партнерског односа са родитељима деце са АСП. 11. Упознавање са начинима пружања подршке родитељима деце са АСП.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника10-30
Трајањедва дана (16 бодова)