logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

400 Инклузија – нова наставничка компетенција у друштву знања Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториВесна Живановић, Власта Сучевић, Ана Савковић
РеализаториВесна Живановић, Власта Сучевић, Ана Савковић
Општи циљевиПрофесионално оснаживање запослених у школи и пружање додатне подршке у раду на инклузивном програму деци и породицама са специфичним потребама
Специфични циљевиПромовисање позитивних ставова, инклузивног окружења за учење, ране инклузивне интервенције и начина адекватне употребе расположивих ресурса школе
Садржај и активности 1. Наставничке компетенције (професионални развој запослених у школи). 2. Асистенција у настави и персонална асистенција. 3. Одређење кључних појмова. 4. Основи инклузивног процеса. 5. Примери инклузивне праксе у свету и код нас. 6. Основни принципи инклузивних програма усмерених на дете. 7. Посматрање и процењивање. 8.Припремање планова подучавања. 9. Прилагођавање школе деци са посебним потребама. 10. Подстицање социјалног и емоционалног развоја. 11. Подстицање развоја говора. 12. Подстицање развоја физичких вештина. 13. Примери из праксе за наведене теме из инклузивних вртића и школа са инклузивним програмима. 14. Врсте подршке у инклузивном образовању – мере индивидуализације. 15. Планирање индивидуализованог образовања. 16. Школска документа и инклузивно образовање. 17. Педагошка документација наставника. 18. Сарадња са родитељима као вид садржајне консултације. 19. Комуникација са породицама. 20. Пружање подршке породицама.
21. Евалуација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)