logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

40 Заједно против насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Крушевац, Југовићева 11, 37000 Крушевац
КоординаторИвана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 069/121-78-21
АуториИвана Благојевић, Виолета Давидовић, Марица Николић, Анита Перић
РеализаториИвана Благојевић, Виолета Давидовић, Катарина Зајић, Марица Николић, Анита Перић
Општи циљевиОспособљавање полазника за препознавање, превентивно деловање и спречавање вршњачког насиља.
Специфични циљевиОспособљавање учесника за дефинисање, планирање и реализацију превентивних активности и поступака у ситуацијама насиља; Оспособљавање полазника за: саветодавно инструктивни рад са ученицима, формирање вршњачких тимова, организовање и континуирано унапређивање знања, вештина и способности деце за конструктивно решавање сукоба; Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих интересних група на насиље
Садржај и активности 1. Насиље – шта је то. 2.Правила да би нас удавила, или... 3. Како реагујемо на насиље. 4. Значај вршњачке помоћи и подршке у превенцији и ситуацијама насиља.
5. Превенција. 6. Медијација. 7. Реституција. 8. Начин праћења ефеката рада са ученицима (могући формулари). 9. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)