logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

4 Креативне радионице у школској библиотеци Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 5
ИнституцијаФилолошки факултет, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторДргана Грујић, dragana.gr@gmail.com, 011/218-14-38, 064/670-27-18
АуториАлександра Вранеш
РеализаториАлександра Вранеш, Љиљана Марковић, Весна Половина, Вељко Брборић, Јулијана Вучо, Славица Голубовић, Цветана Крстев, Радивој Микић, Јасмина Московљевић
Општи циљевиПодизање квалитета услуге коју нуди библиотека наставницима и ученицима и њено активно укључивање у наставни процес, али и у рекреативне активности ученика
Специфични циљевиСарадња наставника и библиотекара у појединим тематским сегментима, као и у ситуацијама у којима је битно повезати теоретско и искуствено, у опуштеној неформалној атмосфери у којој се ствара осећај једнакости и повезаности свих учесника у разговору. Истовремено, омогућава развијање креативности у приступу ученицима који, из различитих разлога, не би одабрали библиотеку као своје омиљено место, нити учење као начин трошења свога слободног времена ван наставе.
Садржај и активности 1. Школска библиотека у функцији наставе и образовно-васпитног процеса. 2. Функција школске библиотеке у савременој настави књижевности. 3. Дислексија и дискграфија код деце. 4. Креативне радионице у школској библиотеци: информациона писменост, мултикултуралност... 5. Сарадња библиотекара и предметних наставника у реализацији креативних радионица.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)