logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

396 Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториДушанка Гачић Брадић, Љиљана Дошен
РеализаториДушанка Гачић Брадић, Љиљана Дошен, Мирјана Лазор, Јелена Чоко
Општи циљевиПодршка инклузивном развоју вртића/школe
Специфични циљевиДа наставници боље разумеју потребе ученика за додатном подршком у учењу; Наставници обучени за израду ИОП-а и његову примену у васпитно-образовном раду
Садржај и активности 1. Инклузија и инклузивно образовање (четири кључна питања – шта је инклузија, шта инклузивно образовање; зашто инклузија; ко су деца којој је потребна подршка у учењу; како развијати инклузивно образовање на нивоу школе/вртића). 2. Индивидуални образовни план (дефиниција ИОП-а; Правилник о ИОП-у, право на ИОП; карактеристике, садржај, врсте ИОП-а; циљеви ИОП-а; израда, доношење, вредновање, измена ИОП-а; наставак спровођења/престанак потребе за ИОП-ом; евиденција/документација; заштита података; тимски рад на ИОП-у; методолошки принципи формулације циљева у ИОП-у и одређивања приоритета). 3. Педагошки профил и ИОП за ученика (примери из праксе). 4. Презентације резултата групног рада.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)