logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

395 Индивидуални образовни план за децу/ученике са сметњама у развоју у редовном ВОС-у Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаОШ "Скадарлија", Француска 26, 11000 Београд
КоординаторНевена Лимић, skadarlija@sezampro.rs, 011/218-75-80, 064/246-95-16
АуториДаринка Радивојевић, Бранислава Покрајац
РеализаториДаринка Радивојевић, Бранислава Покрајац, Гордана Цветковић, Смиљана Грујић
Општи циљевиУнапређивање квалитета образовања и васпитања деце/ученика са сметњама у развоју и повећање компетентности васпитача/наставника за примену инклузивних принципа
Специфични циљевиСензибилизација и развој позитивног става према деци/ученицима са сметњама у развоју Оспособљеност наставника за израду, реализацију, евалуацију и ревизију ИОП-а
Садржај и активности 1. Упознавање са теоријским поставкама и полазиштима за укључивање деце са сметњама у развоју у систем образовања. 2. Упознавање са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања које се односе на укључивање деце/ученика са сметњама у развоју у систем образовања (анализа чланова Закона и Листе критеријума и индикатора добре инклузивне образовне праксе) 3. Упознавање са критеријума и индикаторима инклузивне образовне праксе и повезивање критеријума и индикатора са решењима из праксе (анализа примера). 4. Упознавање са елементима индивидуалног образовног плана за децу и ученике са сметњама у развоју. 5.Израда педагошког профила. 6. Конципирање ИОП-а за децуи ученике са сметњама у развоју (рад на примерима из праксе). 7. Припремање деце у одељењу за укључивање детета и ученика са развојним сметњама у групу, одељење (рад на примерима из праксе). 8. Комуникација и сарадња у тиму за израду ИОП-а (симулација ситуације). 9. Комуникација и сарадња са родитељима и укључивање родитеља у израду ИОП-а (симулација ситуације).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)