logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

394 Индивидуални образовни план – корак ка инклузивном образовању Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаРесурсни центар „Знање“, Симе Игуманова 18/67, 11000 Београд
КоординаторСнежана Нишевић, snezadj@bitsyu.net, 011/244-02-55, 060/560-95-60
АуториДанијела Илић Стошовић, Снежана Нишевић, Снежана Николић
РеализаториДанијела Илић Стошовић, Снежана Нишевић, Снежана Николић
Општи циљевиПодизање педагошке и корективне ефикасности школе унапређивањем компетенција наставника и запослених у образовању
Специфични циљевиРазвијање вештина наставног особља за израду, примену и праћење ИОП-а
Садржај и активности 1. Индивидуални образовни план (опште одреднице). 2. Детекција посебних потреба, врсте и обим потребне подршке за ученика са сметњама у учењу. 3. Креирање ИОП-а (циљеви, исходи и стандарди постигнућа). 4. Стратегије у реализацији ИОП-а (поступци, средства и материјали, начин вредновања школског знања, улогa наставника и сарадника).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (10 бодова)