logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

393 Индекс за инклузију – тренинг за примену Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториДушанка Гачић Брадић, Љиљана Дошен
РеализаториДушанка Гачић Брадић, Љиљана Дошен, Драган Радовановић
Општи циљевиПодршка инклузивном развоју вртића/школе
Специфични циљевиПодстицање трајних промена у инклузивној култури, политици и пракси школе; Упознавање са карактеристикама инклузивног модела рада у вртићу/школи
Садржај и активности 1. Инклузија и инклузивно образовање (четири кључна питања – шта је инклузија, шта инклузивно образовање; зашто инклузија; ко су деца којој је потребна подршка у учењу – како развијати инклузивно образовање на нивоу школе/вртића). 2. Индекс за инклузију (шта је Индекс; основни појмови; оквир за процену – димензије; материјал за процену – показатељи и питања; процес рада на Индексу; наша искуства). 3. Рад на показатељима и питањима, израда плана развоја школе, вртића (радионица).
4. Презентација резултата рада.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25 -30
Трајањеједан дан (8 бодова)