logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

391 Идентификација и рад са даровитом децом Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 5
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториБранка Граховац
РеализаториБранка Граховац, Милутин Мићић
Општи циљевиПрепознавање особина даровите деце и реализација ИПП - унапређење рада са даровитом децом - боље разумевање себе и других
Специфични циљевиРазликовање и стимулисање различитих начина испољавања даровитости; Сарадња са родитељима даровитог детета; Израда плана за рад са даровитом децом
Садржај и активности 1. Појам даровито дете – Ко је даровито дете? 2. „Мождана олуја“ 3. Представљање учеснкиа у једном подручју даровитости (индивидуално). 4. Познати даровити појединци и њихове особине рад у групама – представљање особина познатих даровитих личности, с посебним освртом на рано детињство и факторе развоја даровитости). 5. Дефиниције даровитости. 6. Појавни облици даровитости. 7. Заблуде о даровитој деци (рад у групи – коментарисање заблуда). 8. Развој даровитости – васпитно-образовни систем као фактор развоја даровитости. 9.Фактори развоја даровитости (Улога породице. Улога васпитно-образовног система – наставник као стваралац позитивне атмосфере за развој даровитости и значај сарадње наставника и родитеља; Особине даровите деце које олакшавју рад; Особине даровите деце које отежавају рад и превазилажење тешкоћа; Улога појединца;) 10. Образовање даровите деце у другим земљама (историјата развоја интересивања за даровиту децу. 11. Инвентар вишеструке интелигенције (тумачење Гарднерова теорија ВИ и поткрепљења у пракси). 12. Језичка и логичка интелигенција (Значење језичке и логичке интелигенције; Познати појединци са језичком или логичком интелигенцијом ; Повезаност са осталим врстама интелигенције; Искуства из праксе; Активности које стимулишу развој ових интелигенција). 13. Музичка и сликовна интелигенција (Значење музичке и сликовне интелигенције; Познати појединци са музичком или сликовном интелигенцијом; Повезаност са осталим врстама интелигенције; Искуства из праксе; Активности које стимулишу развој ових интелигенција).
14. Друштвена и лична интелигенција (Значење друштвене и личне памети, с посебним акцентом на емоционалну интелигенцију; Познати појединци са друштвеном или личном интелигенцијом; Повезаност са осталим врстама интелигенције; Искуства из праксе; Активности које стимулишу развој ових интелигенција). 15. Телесна и природњачка интелигенција (Значење телесне и природњачке памети; Познати појединци са друштвеном или личном интелигенцијом; Повезаност са осталим врстама интелигенције; Искуства из праксе; Активности које стимулишу развој ових интелигенција).
16. Сарадња са родитељима даровитог детета (Предности сарадње са родитељима даровитог детета; Тешкоће на које наилазимо при овој сарадњи и њихово превазилажење; Лична добит као резултат добре сарадње) 16. План акције (Израда индивидуалног плана подршке). 17. Анализа SWOT. 18. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)