logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

390 Експерименталне ликовне технике у раду са даровитом и децом са сметњама у развоју Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториСофија Јегарски
РеализаториСофија Јегарски
Општи циљевиРазличитим ликовним материјалом и техникама унапредити рад, како са даровитом тако и са децом са сметњама у развоју
Специфични циљевиУпознавањем учесника са иновативним техникама утицати на усмеравање циља на заштиту, подршку и подстицање свеопштег развоја
Садржај и активности а) Теоријски део: 1. Цртеж као специфичан начин изражавања детета. 2. Увод у ликовну уметност – теорија ликовне форме, ликовни елементи. 3. Принципи компоновања. 4. О креативности –креативност у ликовном образовању. 5. Даровита деца и креативност. 6. Деца са сметњама у развоју и креативност. 7. Ликовни рад показатељ општег развоја интелигенције детета.
б) Практични део: 1. Експерименталне ликовне технике. в) Активности: 1. Ликовне игре. 2. Експерименталне технике комбиновање цртом, тачком, обликом, бојом и различитим материјалом. 3. Активности за стварање групне климе, оживљавање игре. г) Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)