logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

39 Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаКреативни центар, Градиштанска 8, 11000 Београд
КоординаторНаталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 011/382-04-64, 064/110-23-44
АуториНевена Ловринчевић
РеализаториНевена Ловринчевић, Светлана Дотлић, Маријана Тадић, Маја Тодоровић, Тамара Баковић, Драгана Кнежевић, Биљана Михаиловић, Јелена Николић, Јелка Петковић Ђурић, Татјана Стојановић
Општи циљевиРазвој и јачање компетенција васпитача и наставника у правцу усвајања ефикасних и ненасилних приступа и техника дисциплиновања
Специфични циљевиЗначај доброг дисциплинског приступа за правилан развој детета; Примена добрих дисциплинских приступа и техника у остваривању педагошких циљева
Садржај и активности 1. Неговање приступа и блискости са дететом. 2. Постављање граница као услов правилног емоционалног и социјалног развоја детета. 3. Значај доброг дисциплинског приступа за свеукупан правилан развој детета. 4. Подршка развоју дететове личности у вртићу и школи, како деци без тешкоћа у развоју тако и деци с посебним потребама. 5. Значај примене добрих дисциплинских приступа и техника у функционисању групе и одељења и остваривању педагошких циљева. 6. Упознавање с неефикасним и/или штетним приступима и техникама дисциплиновања и њиховим последицама како на функционисањe групе тако и на развој детета. 7. Упознавање са ефикасним, ненасилним облицима дисциплиновања и краткорочним и дугорочним последицама таквог приступа на развој детета и функционисање групе; 8. Значај примене ефикасних техника дисциплиновања за веће самопоуздање васпитача и наставника, задовољство на послу и мотивисаност за рад. 9. Значај примене ефикасних техника дисциплиновања за већу ефикасност васпитно-образовног процеса и повећање блискости с децом у групи или одељењу. 10. Ефикасно дисциплиновање и сарадња с родитељима (како родитељима представити принципе ефикасног дисциплиновања и његов значај). 11. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)