logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

389 Дислексија, дисграфија, дискалкулија, сметње интелекта и вида – Стратегије прилагођавања наставе Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаГрупа МОСТ, Јелене Ћетковић 10, 11000 Београд
КоординаторМилена Јеротијевић, milena.jerotijevic@gmail.com, 064/555-02-29, 064/362-44-05
АуториМилена Јеротијевић, Сњежана Мрше, Валентина Завишић, Љиљана Стојановић
РеализаториМилена Јеротијевић, Сњежана Мрше, Валентина Завишић, Ивана Васиљевић, Наташа Милојевић, Радмила Гошовић, Соња Париповић, Љиљана Симић, Соња Миладиновић, Душанка Ћировић, Љиљана Стојановић, Милена Васић, Љубица Јокић, Борислава Максимовић
Општи циљеви1. Повећање квалитета образовања и укључености у наставу ученика са сметњама у развоју. 2. Повећање компетенција наставника за остваривање инклузивног образовања.
Специфични циљевиОвладавање: вештинама управљања одељењем; стратегијама прилагођавања наставе; техником планирања часа; вештинама процене образовних потреба и планирања мера подршке
Садржај и активности 1. Програм и циљеви обуке, начин рада. 2. Препознавање ученика са сметњама вида у интелектуалном функционисању, дислексијом, дисграфијом и са дискалкулијом (анализа четири различита описа ученика, упознавање са природом наведених облика сметњи и специфичностима учења деце/ученика са наведеним сметњама). 3. Упознавање са специфичним понашањима ученика са наведеним сметњама у редовном образовању (приказ типичних феномена у понашању, избор и опис примера понашања конкретних ученика и начина њиховог превазилажења – примери из праксе, дискусија). 4. Упознавање са стратегијама прилагођавања наставе у раду са ученицима са наведеним сметњама и избор адекватних стратегија за одређене ученике (кратак приказ водича Стратегије прилагођавања наставе, конципирање описа образовне ситуације за одређене ученике и предлог за прилагођавања наставе). 5. Израда педагошког профила за одређене ученике са наведеним сметњама у развоју (израда и презентација профила, дискусија). 6. Планирање мера подршке у образовању (процена образовних потреба ученика за које је урађен педагошки профил и утврђивање потребних мера подршке у образовању, заједничка анализа презентованих примера). 7. Планирање часа у инклузивном одељењу, конципирање плана часа за одељења која похађају ученци за које је урађен профил и план мера подршке, заједничка анализа презентованих часова). 8. Вештине управљања одељењем (идентификовање кризних ситуација у пракси и осмишљавање начина за њихово превазилажење, заједничка анализа). 9. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника26
Трајањедва дана (16 бодова)