logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

388 Дискалкулија у основној школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, 32100 Чачак
КоординаторЉиљана Војиновић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-41-33
АуториМарија Ђукић, Верица Стојић, Марија Вуловић
РеализаториМарија Ђукић, Верица Стојић, Марија Вуловић, Лидија Ћирковић
Општи циљевиПовећавање нивоа знања наставника о дискалкулији; Оспособљавање наставника за препознавање дискалкулије
Специфични циљевиУнапређивање знања о важности развоја предматематичких вештина; Унапређивање рада са дискалкуличним ученицима и израда колаборативног пројекта
Садржај и активности 1. Психологија когнитивног развоја, стадијуми когнитивног развоја (теорија Ж.Пијажеа), развој предматематичких вештина. 2. Теоријска одређења дискалкулије, неуролошки механизми настанка, дијагностификовање, симтоми. 3. Облици дискалкулије и типичне тешкоће. 4. Наставни модели у раду са ученицима и израда колаборативног пројекта. 5. Осмишљавање препорука за наставника и родитеље дискалкуличних ученика. 6. Осмишљавање креативног материјала за ученике са проблемима у извођењу елементарних математичких операција. 7. Израда колаборатибног пројекта.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)