logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

387 Деца са сметњама у развоју у предшколској установи и школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 4
ИнституцијаГрупа МОСТ, Јелене Ћетковић 10, 11000 Београд
КоординаторМилена Јеротијевић, milena.jerotijevic@gmail.com, 064/555-02-29, 064/362-44-05
АуториМилена Јеротијевић, Даринка Радивојевић
РеализаториМилена Јеротијевић, Даринка Радивојевић, Валентина Завишић, Наташа Милојевић, Бранислава Покрајац, Радмила Гошовић
Општи циљевиПовећање компетентности васпитача/наставника за унапређивање квалитета образовања/васпитања деце/ученика са сметњама у развоју укључене у редовни образовни систем.
Специфични циљевиОспособљеност наставника за препознавање образовних потреба деце/ученика са сметњама у развоју, индивидуализацију приступа и вредновање постигнућа ученика
Садржај и активности 1. Примери добре праксе укључивања у редовно образовање деце са различитим сметњама у развоју. 2. Сарадња и подршка у условима ограничења (потребе, препреке, осујећења, могућности комуникације и подржавања у условима различитих ограничења). 3. Прилагођавање приступа у погледу простора, активности, саржаја, материјала и метода у непосредном раду са ученицима са посебним образовним потребама (идентификовање кључних подручја прилагођавања и осмишљавање корака и видова методичких, прилагођавање садржаја или других прилагођавања неопходних за индивидуализацију приступа у процесу инклузивног образовања). 4. Значај припреме свих актера образовања (осмишљавање различитих начина припреме друге деце за укључивање детета са сметњама у развоју у вршњачку групу/одељење). 5. Посебни проблеми у раду са децом/ученицима са посебним образовним потребама. 6. Проблем и решење везани за ситуацију којом су се бавили учесници. 7. Осмишњавање поступака и начина комуникације са дететом који омогућавају првазилажење проблема и подстичу развој. 8. Сарадња и комуникација са родитељима (симулација ситуације комуникације наставник-родитељ.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)