logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

386 Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториМирјана Лазор, Славица Марковић
РеализаториМирјана Лазор, Славица Марковић, Снежана Николић, Љиљана Дошен
Општи циљевиОснаживање наставника за нову улогу у инклузивном окружењу, стицањем знања и вештина потребних за рад са децом са сметњама у развоју
Специфични циљевиСтицање знања о деци са сметњама у развоју, импликацијама сметњи на наставни процес; Увиђање значаја примене метода усмерених на дете
Садржај и активности 1. Начини третирања тешкоћа у нашим условима (Медицински и социјални модел ометености; Образовање деце са сметњама у развоју у Европи; Сегрегација, интеграција, инклузија; Инклузија у образовању; Социјална инклузија; Активно учешће.). 2. Школа доступна свој деци (Три димензије инклузивне филозофије; Инклузивна култура; Инклузивна политика – Од Устава РС до Правилника о ИОП; Инклузивна пракса -прилагођавања простора, облика, метода рада, начина комуникације, садржаја различитим могућностима ученика; Врсте препрека инклузивном образовању и њихово уклањање; Припремне активности). 3. Да ли постоје посебне потребе? Деца са сметњама у развоју и стратегије за рад са њима (Деца са сензорним, интелектуалним, телесним сметњама, деца са социјално емоционалним сметњама, деца са вишеструким сметњама, деца са тешкоћама у учењу, деца са тешким или хроничним болестима; Импликације сметњи на процес учења; Начини комуникације и специфични приступ детету /ученику; Како прилагодити наставне материјале). 4. Индивидуални образовни план (Тим за инклузију и ИОП тим, прикупљање података, израда педагошког профила, мере индивидуализације, израда плана активности, сагласност родитеља, примена и евалуација ИОП-а). 5. Развијање партнерског односа са родитељима (Улога породице; Промене у породици са појавом сумње да дете има развојне сметње или хроничну или неизлечиву болест; Потрага за леком; Очекивања родитеља од стручњака; Експертски и партнерски модел сарадње са родитељима; Кораци у развоју партнерског односа; Поверење и дискреција; Комплементарност знања; Флексибилност у облицима сарадње са родитељима; Заједничко планирање, извођење и вредновање појединих активности). 6. Интегрисани систем услуга у локалној заједници (Шта је рехабилитација у заједници; Циљеви рехабилитације у заједници; Ефекти и користи; Важност умрежавања и коришћења расположивих ресурса локалне заједнице). 7. Питања на која није одговорено. 8. Дневна евалуација. 9. Завршна евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)