logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

385 Дефицит пажње и хиперактивност деце Компетенцијa: K4
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечансака 6, 11000 Београд
КоординаторПетар Анокић, petar.a@sbb.rs, 011/324-53-85, 064/860-54-62
АуториНебојша Јовановић
РеализаториНебојша Јовановић, Татјана Фиревски Јовановић, Сандра Јовановић
Општи циљевиЕдукација просветног кадра да препозна проблеме дефицита пажње и хиперактивности (АДД-АДХД) код деце и правилно усмери наставне и васпитне активности
Специфични циљевиПреношење конкретне методологије рада са хиперактивном децом и децом са дефицитом пажње
Садржај и активности 1. Дефицит пажње, карактеристике и третман. 2. Едукативни филм о АДХД. 3. Прикази случаја (дискусија о препознавању у пракси).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)