logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

384 Дете са епилепсијом у разреду Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 4
ИнституцијаУчитељско друштво Неготин, Иве Лоле Рибара 1, 19300 Неготин
КоординаторСлађана Петковић Констандиновић, pksladja@gmail.com, 019/548-525, 064/262-42-46
АуториЕмил Влајић, Мирсада Топаловић
РеализаториЕмил Влајић, Мирсада Топаловић
Општи циљевиПовећање компетенција наставника у раду са децом са епилепсијом.
Специфични циљевиСтицање знања о епилепсији и начинима реаговања код епилептичног напада; Пружање подршке у учењу и прихватање деце са епилепсијом у групи вршњака
Садржај и активности 1. Циљеви програма (теста знања о епилепсији). 2. Базична знања о нервном систему и епилепсији (видео бим приказ презентацијe о основама нервног система – анатомија, физиологија; базична знања из епилептологије; ставови о епилепсији – интерактивни метод рада). 3. Типови и класификација напада (видео бим презентација класификације и испољавања епилептичких напада и демонстрација различитих напада). 4. Општи принципи лечења и прва помоћ (видео бим презентација основних принципа лечења епилепсије и демонстарција прве помоћи код епилептиког напада). 5. Дискриминација и стигматизација деце са епиелепсијом (Радионица „Место под сунцем“). 6. Анализа сажетка научног рада који се односи на утицај ставова учитеља на постигнуће детета са епилепсијом. 7. Психосоцијални аспекти епилепсије (израда постера; квиз – погађање имена познатих особа са епилепсијом на основу слика и основних података о њима). 8. Евалуација .

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)