logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

383 Даровито дете у школи и шта са њим Компетенцијa: K4
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаОШ "Десанка Максимовић", Владимира Назора 2, 14000 Ваљево
КоординаторДанијела Обрадовић, dmatijevic@ptt.rs, 014/293-175, 064/237-48-63
АуториДанијела Обрадовић
РеализаториДанијела Обрадовић, Мира Јовановић
Општи циљевиСензибилизација наставног кадра на потребе и могућности даровитих ученика, као и стицање знања о облицима и методама рада са даровитим ученицима
Специфични циљевиСтицање знања о природи даровитости, унапређење вештина значајних за напредовање даровитих ученика, стицање знања о облицима рада са даровитима
Садржај и активности 1. Појмовна одређења даровитости. 2. Радионица „Митови о даровитости. 3. Традиционалне спрам савремених концепција даровитости (power point презентација) 4. Истраживања из области даровитости која су значајна за школску праксу. 5. Појам и значај имплицитних теорија. 6. Радионица Имплицитне теорије о даровитости учесника семинара (мала истраживања), индивидуални рад. 7. Приказ основних резултата истраживања „Имплицитна становишта родитеља и наставника о даровитости деце основношколског узраста“ (Обрадовић, 2009). 8. Развој даровитости. 9. Димензије различитости – типови и нивои даровитости. 10. Радионица „Особине познатих даровитих људи“– анализа биографија. 11. Радионица „Породични и емоционални статус даровитог ученика“. 12. Упознавање учесника са сазнањима из литературе – Даровитост и породица и Емоционални живот даровитог детета. 13. Радионица „Особине даровитих ученика које олакшавају и отежавају рад наставника са њима и поступци за превазилажење тешкоћа“. 14. Васпитно-образовне потребе даровитих ученика. 15. Идентификација даровитих ученика. 16. Облици васпитно-образовног рада са даровитим ученицима. 17. Радионица „Образовне могућности за даровите ученике у нашој школи“. 18. Подбацивање даровитих – парадокс и чињеница. 19. Могућност преображаја – од подбацивања ка успешности. 20. Евалуација – „Путна торба“ и евалуативни лист.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)