logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

382 Говорно-језички поремећаји код деце, стратегије – могући правци деловања васпитача/учитеља/наставника Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11, 11000 Београд
КоординаторЕмилија Лазаревић, elazarevic@rcub.bg.ac.rs, 011/264-29-25, 064/138-94-84, 063/458-537
АуториЕмилија Лазаревић, Емина Копас-Вукашиновић, Наташа Лалић-Вучетић, Светлана Марковић
РеализаториЕмилија Лазаревић, Емина Копас-Вукашиновић, Наташа Лалић-Вучетић, Светлана Марковић
Општи циљевиЕдукација васпитача, учитеља и наставника у препознавању говорно-језичких сметњи и помоћ у васпитно-образовном раду са овом децом
Специфични циљевиПрепознавања ученика са говорно-језичким сметњама; Стратегија за унапређење квалитета наставе, учења, социјализације, мотивације и сарадње
Садржај и активности 1. Говорно-језички поремећаји – врсте, манифестације, последице. 2. Социо-емоционално функционисање и мотивација детета са језичким сметњама и препреке у учењу и настави. 3. Индивидуални образовни план за рад са децом са развојним сметњама. 4. Партнерски однос учитеља (наставника) и родитеља, могући правци деловања и дилеме.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)