logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

381 ''Вртић и школа по мери детета'' – инклузивни модел рада у вртићу и основној школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаПредшколска установа "Наша радост", Антона Ашкерца 3, 24100 Суботица
КоординаторДијана Копуновић, dkopunovic@gmail.com, 024/646-424, 064/150-42-20
АуториДијана Копуновић, Марица Мецек, Јасмина Кукић
РеализаториДијана Копуновић, Марица Мецек, Јасмина Кукић, Бранка Бешлић, Ержебет Беросиан, Жужана Секе
Општи циљевиПобољшање професионалне компетенције за рад са децом са сметњама у развоју; Усвајање методологије рада за реализацију инклузије; Усавршавање тимског рада
Специфични циљевиОспособљавање за припрему родитеља и деце за инклузију, стварање прихватљиве атмосфере и толерантног односа међу децом, оспособљавање за израду ИОП
Садржај и активности 1. Карактеристике инклузивног програма. 2. Индивидуализација рада. 3. Припремање индивидуалних образовних планова. 4. Посматрање деце. 5. Карактеристике тимског рада. 6. Модел ефикасног васпитача, учитеља, стручног сарадника. 7. Осмишљавање радионица за припрему деце за укључивање детета са сметњама у развоју у васпитну групу. 8. Сензитизација за различитости. 9. Фактори успешности инклузије. 10. Права и потребе деце са сметњама у развоју. 11. Особености деце са сметњама у развоју. 12. Разлика између интеграције и инклузије. 13. Услови за реализацију инклузивног програма. 14. Развијање емпатијске способности, децентрализације, узајамног разумевања и толеранција. 15. Унапређивање методологије рада.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)