logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

380 Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 4
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториМилица Петровић, Светлана Теодоровић
РеализаториМилица Петровић, Светлана Теодоровић
Општи циљевиДопринос унапређењу инклузивног образовања и васпитања кроз имплементацију визуелних стратегија
Специфични циљевиИнформисање о значају и примени визуелних стратегија у раду са децом са сметњама из спектра аутизма за развој комуникацијских и социјалних вештина
Садржај и активности 1. „Первазивни развојни поремећај“ и „ Аутистични спектар“ (објашњење и дефиниције ове терминологије). 2. Карактеристике деце са аутизмом (когнитивни развој, социјална интеракција, говорно- језички развој, недостатак теорије ума, испољавање емоција, игра). 3. Карактеристике деце са Аспергеровим синдромом (реципрочна социјална интеракција, комуникација). 4. Карактеристике деце са осталим первазивним развојним поремећајима (социјализација, комуникација, дневне рутине, организација простора и активности). 5. Радионице – Програм ТИЧ као свеобухватни третман и образовање ове деце са посебним освртом на развој вештина и структурисано учење (значај познавања карактеристика ученика ради креирања садржаја; примена стечених знања из теоријског дела кроз рад на студији случаја; истицање значаја визуелних стратегија кроз решавање проблемских ситуација). 6. Практични део – технике – информације шта су и чему служе визуелне стратегије и зашто се оне користе у раду са децом из спектра аутизма (аугментативна комуникација – гест, знаковни језик; размена сличица – шта је потребно за ову технику и које су фазе израде; сликовни симболи – како се примењују; социјална прича – шта садржи и који су поступци за израду).

Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-20
Трајањеједан дан (8 бодова)