logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

379 Аутистични спектар, хиперактивност, сметње моторике и слуха – Стратегије прилагођавања наставе Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаГрупа МОСТ, Јелене Ћетковић 10, 11000 Београд
КоординаторМилена Јеротијевић, milena.jerotijevic@gmail.com, 064/555-02-29, 064/362-44-05
АуториМилена Јеротијевић, Сњежана Мрше, Валентина Завишић, Наташа Милојевић
РеализаториМилена Јеротијевић, Сњежана Мрше, Наташа Милојевић, Валентина Завишић, Мирјана Јовановић, Сања Милорадовић, Радмила Гошовић, Љиљана Симић, Соња Миладиновић, Душанка Ћировић, Татајана Павловић, Милена Васић, Милена Ћуковић, Борислава Максимовић
Општи циљеви1. Повећање квалитета образовања и укључености у наставу ученика са сметњама у развоју; 2. Повећање компетенција наставника за остваривање инклузивног образовања
Специфични циљевиОвладавање: вештинама управљања одељењем; стратегијама прилагођавања наставе; техником планирања часа; вештинама процене образовних потреба и планирања мера подршке
Садржај и активности 1. Увод – програм, циљеви обуке, начин рада. 2. Препознавање ученика са сметњама из спектра аутизма, хиперактивности, моторичких и сметњи слуха (анализа четири различита описа ученика, упознавање са природом наведених облика сметњи и специфичностима учења деце/ученика са наведеним сметњама). 3. Упознавање са специфичним понашањима ученика са наведеним сметњама у редовном образовању (приказ типичних феномена у понашању, избор и опис примера понашања конкретних ученика и начина њиховог превазилажења). 4. Упознавање са стратегијама прилагођавања наставе у раду са ученицима са наведеним сметњама и избор адекватних стратегија за одабране ученике (кратак приказ водича Стратегије прилагођавања наставе, израда описа образовне ситуације за одабране ученике и предлога стратегија прилагођавања, анализа презентованих примера из праксе). 5. Израда педагошког профила за одабране ученике са наведеним сметњама у развоју (израда и презентација профила, дискусија). 6. Планирање мера подршке у образовању (процена образовних потреба ученика за које је израђен педагошки профил и идентификовање потребних мера подршке у образовању, анализа презентованих примера). 7. Планирање часа у одељењу које похађају и ученици са наведеним сметњама у развоју (приказ технике планирања часа у инклузивном одељењу, израда плана часа за одељења која похађају ученци за које је израђен профил и план мера подршке, анализа презентованих часова). 8. Вештине управљања одељењем које похађају и ученици са наведеним сметњама у развоју (идентификовање кризних ситуација у пракси и осмишљавање начина за њихово превазилажење, анализа). 9. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника26
Трајањедва дана (16 бодова)