logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

378 Агресивност деце и адолесцената Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 3
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечансака 6, 11000 Београд
КоординаторПетар Анокић, petar.a@sbb.rs, 011/324-53-85, 064/860-54-62
АуториНебојша Јовановић
РеализаториНебојша Јовановић, Татјана Фиревски Јовановић, Сандра Јовановић
Општи циљевиЕдукација просветног кадра да препозна развојне проблеме деце и адолесцената који доводе до појачане агресивности и правилно усмери васпитне активности
Специфични циљевиПреношење конкретне методологије рада са децом која имају проблеме неразвијене контроле беса, деце са деструктивним и аутодеструктивним понашањем
Садржај и активности 1 Предавања о дечијој агресивности, развојним фазама, карактеристикама и третману. 2. Приказ образовног филма. 3. Прикази случаја.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (7 бодова)