logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

377 Час по мери детета Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториВеселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић, Марина Најдановић-Лукић
РеализаториВеселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић, Марина Најдановић-Лукић
Општи циљевиЈачање компетенција наставника за рад са децом који раде по ИОП-у за примену метода активног учења уз уважавање специфичности сваког детета
Специфични циљевиИзрада педагошког профила, представљање Гарднерове теорије вишеструких интелигенција и стратегија прилагођавања наставе, израда сценарија часа
Садржај и активности 1. Инклузивно образовање и законска регулатива. 2. Представљање и израда педагошког профила на основу описа детета (познавање ученика/це је значајан фактор успешности наставе). 3. Гарднерова теорија вишеструких интелигенција и њена примена. 4. Стратегије прилагођавања наставе
(прилагођавањем метода и облика рада за ученике, наставнике). 5. Конципирање припреме за час у одељењу у коме има ученика који имају посебне образовне потребе.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)