logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

376 Унапредимо дечји развој Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаИнститут за експерименталну фонетику и патологију говора, Господар Јованова 35, 11000 Београд
КоординаторМарина Вујовић, m.vujovic@iefpg.org.rs, 011/320-85-30, 064/141-96-24
АуториМирјана Совиљ, Силвана Пунишић, Славица Максимовић
РеализаториМирјана Совиљ, Силвана Пунишић, Љиљана Добријевић, Славица Максимовић, Миодраг Стокић, Игор Бузгановић, Марина Вујовић, Кристина Шуловић Петковић
Општи циљевиУсвајање знања за унапређење и оптимализацију васпитно-образовног процеса деце са поремећајима говора и језика и/или поремећајима пажње, понашања и учења
Специфични циљевиСтицање знања о развоју говора и језика: врстама, узроцима, последицама, препознавању поремећаја и могућностима третмана у систему стручних институција; Стицање знања и вештина у примени савремених метода рада са децом код које су уочени и/или дијагностиковани говорно језички и/или поремећаји пажње, понашања и учења; Модели рада са децом код које су уочени и/или дијагностиковани говорно-језички поремећаји и/или поремећаји пажње, понашања и учења
Садржај и активности 1. Норме развоја говора и језика (периодизација од пренаталног периода до стицања језичке и графомоторне зрелости). 2. Елементи говорно-језичког развоја кроз семантички, лексички, фонетско-фонолошки, граматички и прагматски аспект. 3. Елементи сензомоторног развоја кроз визуоперцептивни и графомоторни аспект. 4. Узроци и последице поремећаја слуха, говора, језика, специфичних поремећаја пажње и концентрације, сметњи прилагођавања, первазивних развојних поремећаја, поремећаја понашања и учења. 5. Врсте поремећаја слуха, гласа, артикулације, говора и језика, супрасегментне структуре, усвајања школских вештина, пажње и понашања, первазивног спектра, графомоторне и визуоперцептивне организације. 6. Детекција поремећаја слуха, гласа, артикулације, говора и језика, супрасегментне структуре, усвајања школских вештина, пажње и понашања, первазивног спектра, графомоторне и визуоперцептивне организације. 7. Дијагностика поремећаја слуха, гласа, артикулације, говора и језика, супрасегментне структуре, усвајања школских вештина, пажње и понашања, первазивног спектра, графомоторне и визуоперцептивне организације применом тестова и биолошких анализа. 8. Модели рада са децом код које су уочени и/или дијагностиковани поремећаји слуха, гласа, артикулације, говора и језика, супрасегментне структуре, усвајања школских вештина, пажње и понашања, первазивног спектра, графомоторне и визуоперцептивне организације. 9. Последице нетретираних поремећаја слуха, гласа, артикулације, говора и језика, супрасегментне структуре, усвајања школских вештина, пажње и понашања, первазивног спектра, графомоторне и визуоперцептивне организације. 10. Интегрисање елемената говорно-језичког, сензомоторног и социоемоционалног развоја на предшколском узрасту у функцији адекватног понашања и овладавања школским вештинама.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)