logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

375 Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториЉиљана Радовановић-Тошић, Владица Тошић
РеализаториЉиљана Радовановић-Тошић, Владица Тошић
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за квалитетно образовање свих ученика и знања о управљању одељењем, стиловима учења и мотивацији
Специфични циљевиУчење метода и техника за развијање социјалних вештина и превладавање тешкоћа у читању, писању, математици; Учење стратегија рада са даровитим ученицима
Садржај и активности 1. Упознавање са важним агенсима инклузивног образовног модела (стварање инклузивне културе, политике и праксе у школи). 2. Упознавање са карактеристикама инклузивне учионице и стратегијама за успешно управљање инклузивним одељењем. 3. Упознавање са стиловима учења, Гарднеровом теоријом интелигенције и методама и техникама рада које уважавају посебности у учењу. 4. Мотивационе карактеристике ученика и стратегије за подстицање мотивације ученика. 5. Изградња и развијање социјалних вештина код ученика у одељењу. 6. Упознавање са стратегијама, методама и техникама рада са децом која имају тешкоће у читању, писању и учењу математике. 7. Упознавање са стратегијама, методама и техникама рада са децом која имају дефицит пажње и хиперактивност. 8. Упознавање са стратегијама, методама и техникама рада са даровитим ученицима. 9. Планирање сценарија за час у коме квалитетно уче даровит ученик и ученик са сметњама у развоју и ученик са тешкоћом у учењу. 10. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)