logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

374 Стратегије и интервенције за развијање социјалних вештина и прихватљивог понашања код деце са аутистичним спектром Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаО.Ш. "Антон Скала", Петра Чајковсог 2а, 11000 Београд
КоординаторНаташа Селић, natalisel1@gmail.com, 011/265-05-89, 063/809-70-07
АуториСнежана Бабовић Димитријевић, Сандра Скенџић, Данијела Ђукић
РеализаториСнежана Бабовић Димитријевић, Сандра Скенџић, Данијела Ђукић, Наташа Селић
Општи циљевиЕдукација наставника за практичну примену стратегија за усвајање социјалних вештина и прихватљивих облика понашања код деце са сметњама у развоју
Специфични циљевиУпознавање полазника са специфичностима особа са аутизмом, реаговање у кризним ситуацијама, као и с начинима и стратегијама за утврђивање алтернативног понашања и усвајање социјалних правила
Садржај и активности 1. Специфичности и карактеристике комуникације и социјалне интеракције код особа са аутизмом. 2. Развијање социјалних вештина код деце са аутистичним спектром. 3. Социјалне приче и њихова примена. 4. Пет корака до циља (Процена социјалног функционисања; Разлика између усвајања вештина и проблема у извођењу; Избор стратегија за интервенције; Примена интервенција; Евалуација и праћење напретка; Филм). 5. Препознавање проблематичнога понашања (препознавање циља тог понашања и његових узрока. 6. Утврђивање алтернативног понашања (развијање стратегија промене понашања. 7. Развијање интервенцијског плана на подручју понашања. 8. Евалуација интервенцијског плана на подручју понашања (Филм).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)