logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

372 Ромско дете и школа Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаМрежа за инклузију маргинализоване деце МИ, Трешњевка 1, 11000 Београд
КоординаторМирјана Ковачевић, mirakova7@gmail.com, 011/355-09-50, 064/192-32-35
АуториСунчица-Мацура Миловановић, Сања Татић-Јаневски, Мирјана Ковачевић
РеализаториСунчица-Мацура Миловановић, Сања Татић-Јаневски, Мирјана Ковачевић
Општи циљевиKреирање подстицајних услова за учење применом приступа учењу усмереног на ученика; Превазилажење препрека у учењу; Поштовање различитости и једнаког права свих ученика
Специфични циљевиРазвијање високих очекивања у односу на постигнућа ромских ученика; Повећање осетљивости на њихове потребе; Стицање знања о комуникацији са родитељима ромске деце
Садржај и активности 1. Позитивна искуства и тешкоће у процесу учења/подучавања ромских ученика (размена искустава). 2. Образовање ромске деце у Србији. 3. Узроци школског неуспеха ромских ученика. 4. Сарадња са ромским родитељима. 5. Историја, друштвени положај, образовање и културни идентитет Рома. 6. Приступ учењу центриран на ученика. 7. Мотивација за школско учење. 8. Основне психолошке потребе деце (вежба емпатичког уживљавања и децентрације). 9. Индивидуализација наставног процеса.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)