logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

370 Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и млађем школском узрасту Компетенцијa: K3
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаПредшколска установа Савски Венац, Београд, Топчидерски Венац 1, 11000 Београд
КоординаторBиолета Несторов, vikicast@ptt.rs, 011/317-07-43, 062/588-991
АуториЉиљана Абрамовић Савић, Стеван Несторов, Виолета Несторов, Гордана Петровић, Јасмина Станојковић Боуали, Душанка Јовичић
РеализаториЉиљана Абрамовић Савић, Стеван Несторов, Виолета Несторов, Гордана Петровић, Јасмина Станојковић Боуали, Душанка Јовичић
Општи циљевиСтварање инклузивног друштва, промовисање људских права, и унапређивање инклузивне васпитно-образовне праксе кроз едукацију корисника
Специфични циљевиДа допринесе прихватању различитости, повећа учешће деце са сметњама у образовању, припреми друштво за инклузију и мотивише кориснике
Садржај и активности 1. Положај детета у породици, родитељство, раст и развој детета. 2. Узроци за појаву и манифестације и карактеристике различитих облика сметњи у развоју у погледу посебних здравствених потреба (примери из искуства). 3. Различити облици сметњи у развоју у погледу потребне посебне подршке у васпитању и образовању (примери из искуства). 4. Рана интервенција, превенција, инклузија, могућности васпитно-образовног рада са децом са сметњама у развоју у инклузивној васпитној групи/ одељењу (примери из искуства). 5. Предуслови за инклузију у образовно-васпитним установама, индивидуални образовни план, креирање подстицајне средине за учење и развој. 6. Примена приче и сликовнице у подизању свести о инклузији код деце, инклузија у свим областима друштва, прихватање различитости. 7. Улога родитеља и породице, препоруке за комуникацију са родитељима, отклањање препрека и проблема у процесу инклузије у васпитној групи или одељењу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)