logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

37 Добробит животиња и ми Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 5
ИнституцијаОрганизација за поштовање и бригу о животињама - ORCA, Рисанска 1/I, 11000 Београд
КоординаторЕлвир Буразеровић, elvir.burazerovic@orca.rs, 011/264-42-05, 065/303-00-44
АуториЈелена Младеновски, Мартин Распор, Тамарa Ђорђевић, Јелена Буразеровић, Катарина Новаковић, Љубица Лалић
РеализаториМирјана Бановић, Љиљана Ђокић, Биљана Ђуровић, Александра Јоцић, Љубица Лалић, Елизабета Миловић, Мелита Ранђеловић, Весна Стевуљевић, Стела Стрсоглавец
Општи циљевиДопринос емоционалном, социјалном и моралном развоју ученика кроз разумевање повезаности добробити човека и животиња
Специфични циљевиУпознавање учесника о: добробити животиња; примени метода које развијају мотивацију за учење; значају препознавања свих видова насиља
Садржај и активности 1. Уводне активности. 2. Добробит животиња и њен значај 3. Добробит фармских животиња; Здрава потрошачка корпа. 4. Кроскурикуларна (наставни програми) природа садржаја о добробити животиња 5. Добробит дивљих животиња у заточеништву. 6. Циркус – „највећа“ представа на свету. 7. Интегрисање садржаја о добробити животиња у наставне програме. 8. Добробит дивљих животиња на природним стаништима. 9. Добробит огледних животиња у образовању. Решавање актуелних проблема локалне заједнице; Проблем напуштених животиња. 10. Чиниоци који подстичу алтруистичко понашање. 11. Припрема за час/активност о добробити животиња. 12. Добробит животиња у пракси образовно-васпитних установа. 13. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника18-24
Трајањедва дана (16 бодова)