logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

369 Партнерство између специјалне и редовне школе – мрежа подршке инклузивном образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаЗаједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Петра Чајковског 2А, 11000 Београд
КоординаторРада Ракочевић, zajednica_rsrbije@live.com, 011/412-22-13, 063/103-36-66
АуториГордана Николић, Мирјана Тркуља, Зорица Поповић
РеализаториГордана Николић, Мирјана Тркуља, Зорица Поповић, Смиљана Грујић
Општи циљевиРазвијање компетенција стручних сарадника ради обезбеђивања подршке установама за укључивање и квалитетно образовање и васпитање деце и ученика који имају посебне образовне потребе.
Специфични циљевиВештине за успостављање партнерства између образовно-васпитних установа на локалном нивоу; Упознавање са инструментима за мапирање деце која су ван образовног система; Упознавање са начинима пружања адекватне подршке ученицима у складу са њиховим потребама; Упознавање са начинима управљања у хетерогеној групи- одељењу
Садржај и активности 1. Појам партнерства, карактеристике (партнерсво између различитих образовно-васпитних установа; партнерство школа и других установа на локалном и регионалном нивоу; партнерство између различитих стручњака; партнерство између родитеља и школе; партнерство школе и цивилног сектора). 2. Мапирање (значај укључивања све деце у образовни систем ; мапирање на нивоу установа на локалном и регионалном нивоу; мапирање на терену – од куће до куће). 3. Упознавање са инструментом за идентификовање деце ван образовног система (попуњавање упитника који се користи приликом мапирања деце која су ван система образовања; упознавање са компјутерским програмом за регистровање деце која су ван образовног система; упознавање са компјутерским програмом за праћење деце која су укључена у образовни систем). 4. Упознавање са начинима пружања подршке деци и ученицима са посебним образовним потребама (упознавање са различитим облицима сметњи и тешкоћа деце и ученика; различити видови подршке деци и ученицима у процесу образовања и васпитања).
5. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)