logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

367 Модели подршке у инклузивном образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаРесурсни центар „Знање“, Симе Игуманова 18/67, 11000 Београд
КоординаторСнежана Нишевић, snezadj@bitsyu.net, 011/244-02-55, 060/560-95-60
АуториСнежана Нишевић, Оља Рашковић
РеализаториOља Рашковић, Весна Ћировић, Оливера Арсенијевић, Снежана Нишевић
Општи циљевиРазвој система подршке ученицима са посебним потребама у инклузивној пракси
Специфични циљевиРазвијање вештина за израду индивидуалног плана подршке; Развијање вештина за прилагођавање садржаја наставних предмета индивидуалним потребама ученика
Садржај и активности 1. Педагошке импликације сметњи у развоју и тешкоћа у учењу – способности ученика и садржаји наставних предмета. 2. Креирање индивидуалног плана подршке. 3. Стратегије подршке ученику у одељењу. 4. Стратегије подршке ученику ван одељења (спољне службе; индивидуална и подршка у групи). 5. Планирање и програмирање наставе (прилагођавање програма, исхода и стандарда постигнућа; педагошка документација; индивидуализација наставе за поједине наставне предмете).
6. Индивидуализација наставе за напредне ученике.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањетри дана (20 бодова)