logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

366 Методичке посебности рада са АДХД дететом / учеником – инклузивни модел Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторМаја Врачар, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55
АуториОлга Јованчићевић, Љубинко Златић, Анђелија Ђуричић
РеализаториОлга Јованчићевић, Љубинко Златић, Станојла Цветковић
Општи циљевиОбука наставника да процесе наставе/учења прилагоде ученику са АДХД ,а да остатак одељења не буде образовно-васпитно, социјално и здравствено угрожен.
Специфични циљевиСензибилизација наставника за специфичне облике понашања детета са АДХД, израду ИОП-а сарадњу са родитељима и за стварање позитивне социјалне климе
Садржај и активности 1. Уводни део семинара – програм и циљеви. 2. Приметити је лако, како интервенисати (посматрање видео снимка и анализирање карактеристика/образаца понашања особе са АДХД и особа из типичне популације током три различите животне ситуације; анализирање описа образаца понашања АДХД детета/ученика у обичним школским ситуацијама и поређење са понашањима детета типичне популације; упознавање са основним информацијама о АДХД синдрому, неуролошкој основи, основним типовима, терминолошко усаглашавање). 3. Шта се дешава пре школе – прозор у живот породице или каквог (дететовог/учениковог) родитеља да очекујем (помоћу технике студије случаја упознавање различитих аспекта живота породице детета/ученика са АДХД, као и упутства за обезбеђивање успешне сарадње са родитељима деце/ученика са АДХД, сарадња и подршка родитеља остале деце/ученика). 4. АДХД у мојој групи, одељењу – шта сад (оспособљавање учесника семинара за израду квалитетног педагошког профила, на основу увиђања и бележења индивидуалних карактеристика детета, њихових потенцијала, интересовања). 5. Како до доброг ИОП-а (упознавање са методама, техникама и облицима рада које дају добре резултате у одељењу/групи у коме је АДХД дете/ученик, како би се припремио што квалитетнији ИОП; Учимо се како да наставу/учење прилагодимо ученику са АДХД, а да остали ученици нашег одељења не буду образовно, васпитно, социјално и здравствено угрожени). 6. Боље спречити него лечити или Превентивни менаџмент (значај превенције и шта се све може предузети како би се могући проблеми у раду са одељењем у коме се налази и АДХД дете/ученик предупредили, спречавање „празних ходова” и „исклизнућа” из планираног рада).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)