logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

365 Керамика – традиција, култура, радост (инклузија и интеграција кроз уметност) Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске Комуне 31-33, 11070 Нови Београд
КоординаторМаја Стојановић, maja.stojanovic68@gmail.com, 011/267-62-32, 065/474-70-10
АуториMaja Стефановић, Весна Живановић
РеализаториТатјана И. Радојковић, Ненад Радојковић, Вук Пантелић, Маја Стојановић, Љиљана Митровић
Општи циљевиОспособљавање дефектолога, васпитача, учитеља, медицинских сестара, стручних сарадника за креативно-производни рад, у циљу унапређења и јачања квалитета васпитно-образовног рада са децом са посебним потребама
Специфични циљевиПрофесионално усавршавање дефектолога, васпитача, медицинских сестара, учитеља и стручних сарадника; Оспособљавање полазника до нивоа могућности преношења вештина (едукатори, едукатори едукатора); Способност изражавања личне креативности
Садржај и активности I Фаза. Упознавање са материјалом и историјатом обраде глине. II фаза: 1. Рад ''из руке'', лични доживљај глине; Керамички материјали (спој са природом). 2. Рад са ''глистицама'' (грађење форме из глистица, глистице као декорација). 3. Рад са плочама (прављење плоча, исецање, рад око и унутар модела). 4. Сушење, процес, могуће грешке при сушењу (наношење енгобе, декорација, термички третман, подела керамичких производа, појам синтеровања, скупљање и проблеми до којих доводи) 5. Бисквитирање (процес, ток, физичке и хемијске промене у материјалу). 6. Наношење глазуре (поливање, умакање, наношење четком). 7. Термички третман глазуре (температурни распон). III Фаза. Рад на точку: 1. Упознавање са принципима рада. 2. Развој облика у скици – на колу (функција и облик, идеја и облик). 3. Сушење, процес, могуће грешке при сушењу (наношење енгобе, декорација, термички третман, подела керамичких производа, појам синтеровања, скупљање и проблеми до којих доводи). 4. Бисквитирање (процес, ток, физичке и хемијске промене у материјалу) 5. Наношење глазуре (поливање, умакање, наношење четком). 6. Термички третман глазуре (температурни распон). IV Фаза: 1. Упознавање са материјалом. 2. Израда калупа за основни облик чиније, скидање калупа са модела (теоријски део) . 3. Могућности – скица, идеја, разрада. 4. Бушење, процес, могуће грешке при сушењу (наношење енгобе, декорација, термички третман, подела керамичких производа, појам синтеровања, скупљање и проблеми до којих доводи). 5. Бисквитирање (процес, ток, физичке и хемијске промене у материјалу). 6. Наношење глазуре (поливање, умакање, наношење).

Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)