logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

364 Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха – базична обука Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 062/788-718
АуториМарица Ђокановић, Виолета Филиповић
РеализаториМарица Ђокановић, Виолета Филиповић, Маја Милошевић
Општи циљевиПромена школске културе, пружање могућности сваком детету да учи, неговање узајамних односа између школа, служби, институција локалне самоуправе
Специфични циљевиУнапређивање професионалних знања и примена у пракси, развијање тимског рада, подршка инклузивном образовању и модификацији постојећег система
Садржај и активности 1. Невербална комуникација. 2. О инклузији. 3. Почетак рада и прихватање детета. 4. Основе тихе комуникације. 5. Организација рада, часа, дана и усклађивањем са осталим активностима.
6. Сценарио за час.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)