logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

362 Како помоћи дислексичним ученицима Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, 32100 Чачак
КоординаторЉиљана Војиновић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-41-33
АуториВерица Стојић, Марија Вуловић
РеализаториВерица Стојић, Марија Вуловић, Лидија Ћирковић
Општи циљевиПовећавање нивоа знања наставника о дислексији; Унапређивање рада са дислексичним ученицима
Специфични циљевиПовећавање свесности о значају читалачке компетенције за образовна постигнућа ученика; Оспособљавање наставника за препознавање и процену дислексије
Садржај и активности 1. Значај читалачке компетенције у образовним постигнућима (брађивање фактора школског успеха са нагласком на читалачким компетенцијама). 2. Дислексија у ужем смислу (обрада теоријских одређења дислексије у ужем смислу). 3. Дислексија у ширем смислу (обрада теоријских одређења дислексије у ширем смислу – дисграфија и дискалкулија). 4. Препоруке за рад са дислексичним ученицима (осмишљавање програма рада и препорука за рад са дислексичним ученицима). 5. Израда индивидуалних планова.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)