logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

360 Инклузија по мери детета Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаИнститут за експерименталну фонетику и патологију говора, Господар Јованова 35, 11000 Београд
КоординаторМарина Вујовић, m.vujovic@iefpg.org.rs, 011/320-85-30, 064/141-96-24
АуториМирјана Совиљ, Славица Максимовић, Силвана Пунишић
РеализаториМирјана Совиљ, Славица Максимовић, Силвана Пунишић, Марина Вујовић, Миодраг Стокић, Вања Ненадовић, Љиљана Добријевић, Игор Бузгановић, Кристина Шуловић Петковић, Татјана Адамовић
Општи циљевиСтицање и унапређење знања о облицима терапије, третмана и комуникацијским моделима за децу у инклузији
Специфични циљевиСтицање и унапређење знања о узроцима, клиничкој слици и облицима терапије и третмана деце у инклузији; Усвајање општих комуникацијских модела намењених деци у инклузији; Усвајање специфичних комуникацијских модела за децу у инклузији; Израда комуникацијског модела према педагошком профилу детета у инклузији
Садржај и активности 1. Узроци и специфичности когнитивног, моторног, социо-емоционалног, говорно-језичког развоја, учења и понашања деце у инклузији, са поремећајима пажње и концентрације, поремећајима читања и писања, деце са сметњама у развоју (телесна, ментална и сензорна ометеност), деце са емоционалним поремећајима и деце из социјално, културно и материјално депривираних средина.
2. Облици третмана и терапије деце у инклузији (медицински, дефектолошки, биолошке интервенције, неурофизиолошки). 3. Општи комуникацијски модели за децу у инклузији. 4. Специфични комуникацијски модели за децу у инклузији. 5 Комуникацијски модели према педагошком профилу детета.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)